Blog Pastora

Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążone przez siedem dni.(Hebr. 11:30) ...

Czytaj więcej...

Jestem po przemyśleniach dotyczących roli Blogu Pastora na stronie CEGu. Do tej pory, w większości przypadków, umieszczałem na nim rozważania biblijne. Doszedłem do wniosku, że należy to zmienić ...

Czytaj więcej...

Refleksja świąteczna Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa                (E Jn 1,17) ...

Czytaj więcej...

A gdy Jezus to zauważył, rzekł: Małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? (Mat. 16:8) ...

Czytaj więcej...

A gdy Jezus to zauważył, rzekł: Małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? (Mat 16,8) ...

Czytaj więcej...

Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (Rzym.6:4) ...

Czytaj więcej...

No i po wakacjach. Lato to moja ulubiona pora roku i kiedy się zaczyna, na myśl o tym, że jednak się skończy robi mi się trochę smutno. ...

Czytaj więcej...

Czy świat dla Jezusa nie jest ważny, skoro nie modlił się oniego, tylko za uczniów ? (Ew. Jana 17:9) ...

Czytaj więcej...

Od lat w CEGu organizujemy uroczystość chrztu wodnego w ostatnią niedziele czerwca. Jesteśmy otwarci na to kiedy dynamika naszego wzrostu się zwiększy, robić ...

Czytaj więcej...

Ostatnia część o funkcjonowaniu kościóła na podstawie Efez.4:11-16. Rozważamy prawdy, które decydują o tym, że kościół jest w ciągłym procesie rozwoju. Do tej pory wymieniliśmy: ...

Czytaj więcej...