Grupy wzrostu (domowe) to odpowiednik domowych spotkań wierzących, o których jest napisane w Nowym Testamencie:

  • Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca [Dzieje Apostolskie 2:46]
  • Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach [Dzieje Apostolskie 20:20]
  • Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa, i zbór, który jest w jego domu [Kolosan 4:15]

Wzrastać w Bogu, budować kościół, szukać zagubionych.
To hasło, które wyraża cele jakie chcemy realizować przez grupy domowe w CEG.

Grupy domowe to podstawowe komórki życia w CEG. W komórkach tych wierzący pomagają sobie w pielęgnacji trzech kluczowych dziedzin, na których opiera się funkcjonowanie CEG:

  • Osobisty wzrost.
  • Budowanie wspierających relacji.
  • Wypełnienie apostolskiej misji.

Słowem, które wyraża istotę grup domowych jest wzajemność; w budowaniu wiary przez dzielenie się swoimi odkryciami z Biblii, w służeniu sobie  w oparciu o relacje miłości, w zachęcaniu  do dzielenia się dobrą nowiną.

Specyfika grup domowych stwarza możliwości do zastosowania zasady wzrostu, która jest podana w Liście do Efezjan 4:15-16

Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego,
który jest Głową, w Chrystusa,
Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy,
według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.

Grupy domowe to miejsca gdzie ludzie modlą się z wiarą i oddaniem o swoje potrzeby.
Grupy domowe to krąg ludzi gotowych pomagać sobie w praktyczny sposób.
Grupy domowe to pełne ciepła miejsca otwarte na nawiązywanie nowych relacji.
Grupy domowe skupiają ludzi którzy potrafią razem się bawić.
Grupy domowe stwarzają możliwość autentycznego uczestnictwa w tym czym jest chrześcijaństwo .