Nasze nabożeństwa nie odbywają się według ściśle określonej liturgii, ale posiadają określone cele.
Wyrażamy je następującymi słowami: oddać chwałę Bogu i zbudować ludzi.

Oddanie chwały Bogu wypływa z naszego uznania dla osoby Boga i Jego atrybutów oraz wdzięczności za dzieło stworzenia i zbawienia jakie dokonał w osobie Jezusa Chrystusa. Chwała jest też demonstracją radości z powodu zwycięstwa Jezusa i Jego władzy.

Wzorców oddania chwały Bogu szukamy w Biblii. Znajdujemy w niej takie sposoby jak wspólny śpiew, gra na instrumentach, aplauz, podnoszenie rąk. Wpływa to na to, że chwalenie Boga odbywa się w spontanicznej i radosnej atmosferze, chociaż nie brakuje też refleksyjnej części, która sprzyja osobistemu przeżywaniu społeczności z Bogiem.

Drugim celem naszych nabożeństw jest zbudowanie ludzi, którzy w nim uczestniczą. Wypełniamy go przez inspiracyjne nauczanie Biblii tak, aby przynosiło ono słuchaczom wyzwalające poznanie prawdy i budowało ich wiarę.

Inną możliwością budowania ludzi jest modlitwa. Praktykujemy wspólną, spontaniczną i głośną modlitwę, w której każdy ma możliwość wyrazić swoje potrzeby przed Bogiem oraz posługę modlitewną polegającą na osobistej modlitwie za potrzebującymi. Modlimy się o różne potrzeby związane z życiem duchowym i fizycznym: doświadczenie Boga, duchowe wzmocnienie, uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne, sytuację rodzinną, finanse i wiele innych.

Ponieważ jesteśmy wspólnotą o charakterze charyzmatycznym w czasie naszych nabożeństw mogą przejawiać się dary Ducha Św. o których jest napisane w Pierwszym Liście do Koryntian rozdział 12 wiersze 7-11:
7. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.
8. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,
9. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.
10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.
11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

Na każdym nabożeństwie zbieramy dobrowolne ofiary finansowe. Są one przeznaczone na wewnętrzne funkcjonowanie kościoła oraz różnorodną działalność społeczno- misyjną.

Nasze nabożeństwa mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może w nich uczestniczyć bez żadnych zobowiązań.

Po nabożeństwie zapraszamy do kościelnej kawiarenki gdzie przy kawie i ciastku rozwijamy serdeczne relacje.