Biblijna definicja małżeństwa jest zawarta w 1 Księdze Mojżeszowej rozdz. 2 wiersz 24:

Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.

Definicja ta zawiera trzy zasadnicze elementy:

  1. Odłączenie od rodziców, wskazujące na to, że małżeństwo to nowa suwerenna komórka.
  2. Połączenie, wskazujące na to, że początkiem małżeństwa jest oficjalnie zawarte przymierze pomiędzy kobietą a mężczyzną.
  3. Stanie się jednym ciałem, wskazujące na to, że połączenie cielesne czyli życie seksualne jest wynikiem zawarcia przymierza małżeńskiego.

Nabożeństwo ślubne w CEG dotyczy drugiego elementu tej definicji. A więc jest wydarzeniem w czasie którego następuje uroczyste zawarcie przymierza małżeńskiego.
Ponieważ w Biblii jest napisane, że Bóg jest świadkiem tego przymierza, wierzymy w Jego obecność w czasie tej uroczystości.
Księga Malachiasza rozdz. 2 wiersz 14:

Dlatego że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny,
chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem.

Nabożeństwo ślubne rozpoczyna się od uroczystego przywitania młodej pary. Następnie jest czas na wspólne oddanie chwały Bogu poprzez modlitwę i śpiew. Po uwielbieniu wygłaszane jest okolicznościowe kazanie, które jest równocześnie wprowadzeniem do złożenia przez narzeczonych ślubowania małżeńskiego. Zakończeniem ślubowania jest modlitwa o nowożeńców prowadzona przez pastora. Celem modlitwy jest powierzenie zawartego małżeństwa Bogu i prośba o błogosławieństwo dla życia małżeńskiego. Końcowym elementem jest podpisanie przez parę młodą i świadków dokumentów urzędowych na mocy których zawarte małżeństwo posiada wymiar prawny.