Bóg ustanawiał święta dla Izraela, aby upamiętnić ważne wydarzenia w realizacji planu odkupienia. Takim świętem jest np. Pascha. Została ona ustanowiona, aby zachować pamięć w przyszłych pokoleniach o cudownym wyjściu Izraela z niewoli egipskiej.

2 Księga Mojżeszowa rozdz. 12 wiersze 24-27:
24. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych.
25. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu.
26. A gdy was zapytają synowie wasi: Co znaczy ten wasz obrzęd?
27. Odpowiecie: Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy, i oddał pokłon.

Innym celem świąt jest wyrażenie wdzięczności Bogu za dzieła wybawienia jakich dokonał w historii. W świętach Starego Przymierza możemy odnaleźć Boży plan zbawienia jaki wypełnił się w osobie Jezusa Chrystusa.

List do Kolosan rozdz. 2 wiersze 16-17:
16. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.
17. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.

Zapewne dlatego w Nowym Testamencie nie znajdujemy wyraźnych ustanowień świąt. Istotą jest przyjęcie zbawienia i życie w jego rzeczywistości.

Jezus ustanowił pamiątkę swojej śmierci w postaci Wieczerzy Pańskiej (Komunia).

Na podstawie tekstów Nowego Testamentu możemy wyciągnąć wniosek, że pierwsi chrześcijanie świętowali w niedzielę- dzień zmartwychwstania Jezusa.

Dzieje Apostolskie rozdz. 20 wiersz 7: A pierwszego dnia po sabacie (niedziela), gdy się zebraliśmy na łamanie chleba...

W oparciu o powyższe nasz stosunek do świąt, jakie znajdujemy w kalendarzu kościelnym, polega bardziej na wewnętrznym przeżywaniu ich znaczenia niż praktykowaniu związanymi z nimi rytuałów.

BOŻE NARODZENIE

Bardziej właściwie święta te powinny nazywać się Świętami Narodzenia Pańskiego, Narodzenia Jezusalub Narodzenia Zbawiciela. Chodzi o to, że Jezus jako Bóg istniał zawsze, narodził się natomiast jako człowiek, aby stać się Zbawicielem Świata.

Termin obchodzenia tych świąt jest także nieprecyzyjny. Trudno jest ustalić miesiąc i dzień urodzin Jezusa. 25 grudnia ma znaczenie symboliczne.

„Według najbardziej rozpowszechnionej interpretacji chrześcijanie III wieku nie znając faktycznej daty narodzin Chrystusa celowo obrali tę datę symboliczną, a mianowicie dzień przesilenia zimowego. Chodziło o to, by obchodzonemu w tym dniu w Rzymie pogańskiemu świętu narodzin boga Słońca, ustanowionemu jako święto państwowe przez cesarza Aureliana właśnie w końcu III wieku, przeciwstawić narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa - "Słońca sprawiedliwości" (Mal 3,20), "Światłości świata" (J 8,12), "Światła na oświecenie pogan" (Łk 2,32).” (www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/kiedy_bn.html)

Traktujemy więc te święta jako ideę uczczenia narodzin Jezusa, które są częścią ewangelii. Wskazujemy w tym czasie na cel Jego narodzin, rozważamy prawdę o człowieczeństwie Jezusa i dziękujemy Bogu, że ofiarował swojego Syna dla naszego zbawienia.

Mamy natomiast luźny stosunek do zwyczajów związanymi z tymi świętami. Należy wiedzieć, że wiele z nich ma korzenie pogańskie, nadano im natomiast chrześcijańską symbolikę. Członkowie CEG decydują osobiście o formach świętowania w swoich domach. Generalnie traktujemy te zwyczaje jako część kultury, nie nadając im duchowego znaczenia.

WIELKANOC

Święta Wielkanocne dotyczą zmartwychwstania Jezusa. Jeżeli w przypadku świąt Narodzenia Jezusa trudno jest ustalić ich datę, to inaczej ma się sprawa ze zmartwychwstaniem Jezusa. Z zapisów ewangelii wiemy bowiem, że Jego śmierć i zmartwychwstanie były związane z żydowskim świętem Paschy.

„Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 15 Nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-solarnym. Data 15 Nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia.” ( http://www.view-card.com/Kartki-Kartka-Kartke-PL/Data-Wielkanoc.php)

Zmartwychwstanie Jezusa jest rzeczywiste. Istotą święta jest radość i triumf jakie dokonały się przez zmartwychwstanie. Owocem zmartwychwstania jest dar nowego życia dla wierzących. Jest to życie pełne zwycięstwa. Wskazujemy więc, że najlepszą formą uczczenia zmartwychwstania Jezusa jest prowadzenie nowego życia.

Do zwyczajów Wielkanocnych mamy taki sam stosunek jak to zostało opisane przy święcie Narodzin Jezusa, zaznaczając fakt, że nie święcimy pokarmów.

ŚWIĘTA MARYJNE

W żadnej postaci nie obchodzimy świąt maryjnych. Nie znajdujemy bowiem dla nich żadnych podstaw w pismach Nowego Testamentu.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dbałość o groby bliskich traktujemy jako swój chrześcijański i obywatelski obowiązek. Szanując więc pamięć o bliskich którzy zmarli, dystansujemy się jednak od święta Wszystkich Świętych z powodu ich wyraźnych korzeni okultystycznych.

Przeczytaj tutaj  http://www.czytelnia.chrzescijanin.pl/artykuly/w/halloween.htm